ALGEMENE VOORWAARDEN

Gebruiksvoorwaarden

 • Het huis wordt uitsluitend aangeboden ter verhuring als gemeubileerde vakantiewoning. De huur is steeds van bepaalde duur en kan niet verlengd worden.
 • Het huis is voorzien voor een maximum van zeven personen. Het is niet toegestaan er te verblijven met meer dan zeven personen. De huurder zal het vakantiehuis alleen maar gebruiken voor vakantiedoeleinden. Onderverhuring of de overdracht van de huur zijn niet toegestaan.
 • Het houden van dieren in het vakantiehuis is niet toegelaten, evenals de huurder binnenshuis niet zal roken of laten roken.
 • Behoudens anders overeengekomen, begint de verhuring op zaterdag om 16.00 h. en eindigt de zaterdag om 11.00 h.
 • Om schade te voorkomen, is het verboden met harde ballen of voorwerpen te spelen rond het huis.
 • De fietsen worden ter vrije beschikking gesteld van de huurder, die ervan gebruik mag maken of laten maken door de huisgenoten op eigen risico en verantwoordelijkheid.
 • Huurwaarborg

  De huurgarantie bedraagt € 300. Uiterlijk binnen de maand die op het eind van de verhuring volgt zal aan de huurder  de garantie terugbetaald worden na verrekening van de kosten van verbruik van water, gas  en elektriciteit, alsook de schadevergoeding voor eventuele verliezen of schade.

  Als de huurder het verblijf niet in nette toestand achterlaat op het einde van de huur is een supplement van € 100 verschuldigd.

  Bij het verlies van een sleutel zal het veiligheidsslot  vervangen worden waarvoor het bedrag van € 150 in rekening zal gebracht worden.

  Reserveren

  Een huurperiode zal definitief gereserveerd zijn voor de huurder na ontvangst van het voorschot tot beloop van 50% van de huurprijs voor de overeengekomen datum. Het saldo verhoogd met de garantie moet minstens een maand voor het begin van de huurperiode betaald worden. Bij gebrek aan tijdige betaling van het voorschot of het saldo zal de huurder geacht worden de huur op te geven. Alsdan behoudt de verhuurder zich het recht voor, om de betrokken periode opnieuw te verhuren. Het voorschot zal in dat geval aan de verhuurder vervallen ten  titel van forfaitaire schadevergoeding.

  De waarborgsom van € 300 verminderd met verbruik van gas, water en elektriciteit en eventuele beschadigingen wordt op uw rekening teruggestort binnen de maand nadien.